Head - Extreme Elite

$ 69.95

16-1/16" x 7-7/8" x 5.0"

7.8oz

4-1/8" Grip