Head - Extreme Tour Lite

$ 119.95

16-1/16" x 7-7/8" x 5.0"

7.2oz

3-7/8" Grip